VrolijkBV Consult - VrolijkBV Fotografie

voor mensen en organisaties

VrolijkBV Consult  (Bert Vrolijk)            

                                        is  

- deskundig

- pragmatisch

- mensgericht

- organisatiegericht

- oprecht

- vernieuwend

- analytisch

- strategisch 

- netwerker

- onderhandelaar

- manager

- fotograaf

                                         en heeft

- een goed ontwikkelde mens- en organisatie-gerichte antenne

- ervaring

- empathisch vermogen

- lef, energie, belangstelling....en....

- humor  

 

Bert Vrolijk (VrolijkBV Consult)

 

- is van origine verkeerskundig planoloog

- startte zijn loopbaan bij de Provincie Zuid-

  Holland als planoloog

- is daarna manager geweest op het gebied van lokale burgerparticipatie,

  belangenbehartiging en ondersteuning maatschappelijke initiatieven

- is 25 jaren actief geweest in de volkshuisvesting via diverse 

  management- en directiefuncties

- heeft bestuurlijke ervaring: volkshuisvesting algemeen, studenten-

  huisvesting, woonruimteverdeling, woonwagenzaken, dienstverlening,

  cultuur, sport, mondiaal beleid, politiek  

- heeft een groot professioneel netwerk....en....

- heeft humor