VrolijkBV Consult - VrolijkBV Fotografie

voor mensen en organisaties

Voor wie?

- private organisaties met een maatschappelijke functie (bv wonen, welzijn, zorg)

-  (semi-) publieke organisaties

- organisaties voor belangenbehartiging (bv wonen, welzijn, zorg)

- netwerkrelaties (expertise-synergie)

- klanten met fotografie-opdrachten