VrolijkBV Consult - VrolijkBV Fotografie

voor mensen en organisaties

 


VrolijkBV Consult (Bert Vrolijk) is een zelfstandig adviesbureau dat mensen en organisaties helpt met het beter, effectiever en efficiënter realiseren van hun ambities.


 

Ik bied met mijn jarenlange ervaring in diverse management-, directie-, en bestuurlijke functies bij overheid, maatschappelijke ondernemingen en meer specifiek in de volkshuisvesting, mijn (advies)diensten aan.


 

Als maatschappelijk ondernemer onderken ik de vraagstukken in de (semi-)publieke sector en wil me nadrukkelijk profileren als 'partner' van noodzakelijke of gewenste innovaties. Door concrete en krachtdadige (strategische en beleids)advisering. Door motiverend project-/interim-/crisis-management. Door het stimuleren en organiseren van ontwikkelkracht bij mensen (coaching individueel of collectief). En via verfrissende, betrokken en inspirerende discussie- en gespreksleiding sámen op zoek te gaan naar antwoorden op vragen.


 

Mijn kennis en ervaring gaan hierbij hand in hand met betrokkenheid en enthousiasme!


 

VrolijkBV | Fotografie

WWW.VROLIJKBV-FOTOGRAFIE.NL

Facebook.com/vrolijkbvfotografie/

Instagram.com/vrolijkbv/


fotografie voor mensen en organisaties

Dichten is schrijven met weinig woorden.

Fotograferen is dichten zónder woorden, maar het zégt o zo veel!